Hoạt động khoa học công nghệ là gì? Tác động ra sao?

(Tincongngheonline.com) Trong những năm vừa qua, nền kinh tế của Việt Nam đang phát triển rất nhanh nhưng chưa khai thác hết tiềm năng. Mặc dù môi trường kinh doanh đã được cải thiện nhưng kết quả vẫn không được nằm top trong thế giới. Do vậy một giải pháp để phát triển kinh tế xã hội cần phải được đề ra. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, khoa học công nghệ phải đặt lên hàng đầu. Vậy khoa học công nghệ là gì

1.Cùng tìm hiểu khoa học công nghệ là gì?

khoa-hoc-cong-nghe-la-gi

Hoạt động khoa học công nghệ là gì? Hãy cùng giải đáp ngay. Đây là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ. Hay phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác để phát triển khoa học công nghệ.

Theo cách hiểu chung hơn, đây là tập hợp các hoạt động có hệ thống và sáng tạo để phát triển kho tàng kiến thức liên quan đến con người và tự nhiên xã hội. Từ những kiến thức đó để sáng tạo ra ứng dụng áp dụng vào thực tế mới.

Các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ bao gồm:

+ Nghiên cứu khoa học là loại hoạt động phát hiện, tìm hiểu về sự vật, hiện tượng. Tìm hiểu về quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy sáng tạo để áp dụng vào thực tiễn. Nghiên cứu khoa học gồm có nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng.

+ Phát triển công nghệ là hoạt động tạo ra, hoàn thiện sản phẩm mới và công nghệ mới. Việc phát triển công nghệ bao gồm triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm.

+ Trước tiên, triển khai thực nghiệm là hoạt động để ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để làm thực nghiệm.

+ Sau đó, sản xuất thực nghiệm là hoạt động ứng dụng kết quả của triển khai thực nghiệm. Điều này để sản xuất thử ở quy mô nhỏ nhằm hoàn thiện công nghệ và sản phẩm mới. Sao cho đáp ứng được các nhu cầu để đưa vào thực tiễn đời sống.

+ Cuối cùng, khoa học công nghệ là gì? Đó chính là để phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Bao gồm các hoạt động liên quan đến trí tuệ, chuyển giao công nghệ, các dịch vụ về thông tin. Tư vấn đào tạo, bồi dưỡng, ứng dụng tri thức khoa học, phổ biến nó vào đời sống.

2.Các biện pháp để phát triển thị trường khoa học công nghệ là gì

phat-trien-thi-truong-khoa-hoc-cong-nghe

Tại Việt Nam, các biện pháp để phát triển thị trường khoa học công nghệ được quy định. Thông thường và phổ biến, nhà nước thực hiện các biện pháp như sau:

+ Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sáng tạo công nghệ mới. Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, khai thác và nhập khẩu công nghệ tiên tiến. Hỗ trợ, thúc đẩy công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam để nâng cao trình độ, chất lượng cũng như sức cạnh tranh của hàng hóa của nước ta.

+ Đẩy mạnh việc ươm mầm phát triển doanh nghiệp cùng khoa học công nghệ. Đặc biệt trong các viện nghiên cứu, các trung tâm đào tạo, cơ sở giáo dục. Và các khu công nghệ cao được nhà nước đặc biệt quan tâm.

+ Đẩy mạnh các thương mại hóa. Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ trên cơ sở gắn kết với công nghệ sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh liên kết giữa các tổ chức khoa học và công nghệ cùng các doanh nghiệp, công ty.

Vậy biện pháp tăng nhu cầu sản phẩm khoa học công nghệ là gì?

+ Trước tiên, cần đẩy mạnh việc áp dụng các giải pháp phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Việc làm này nhằm thúc đẩy nhu cầu tự thân vận động của doanh nghiệp. Thêm vào đó đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, sức cạnh tranh của các sản phẩm hay hàng hóa.

+ Khuyến khích các doanh nghiệp luôn đổi mới theo hướng tích cực. Nâng cao trình độ công nghệ bằng các Quỹ đổi mới hỗ trợ công nghệ quốc gia. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, các hình thức khác…

+ Tiếp theo, khuyến khích tổ chức đặt hàng đổi mới. Đi kèm là nâng cao trình độ công nghệ, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa với các tổ chức khoa học công nghệ ở tại nước.

+ Cuối cùng, nhà nước thành lập và khuyến khích cá nhân, tổ chức thành lập nhiều các tổ chức trung gian của thị trường khoa học công nghệ này.

Phải nói rằng khoa học công nghệ đang đóng góp cho cuộc sống chúng ta nhiều chuyển biến. Đa phần là rất tích cực, vậy nên nó sẽ là chuyện không của riêng ai. Mỗi người nên tự thay đổi trong ý thức, không có suy nghĩ lạc hậu, cổ hủ. Có như thế, đất nước sẽ không ngừng lớn mạnh và phát triển.

Người Viết : Ngọc Thắng